Kurs

Paragliderkurs

Haugaland Hang- og Paragliderklubb holder jevnlig paragliderkurs. Aktuelle tidspunkt for oppstart er enten om våren, eller juni, eller slutten av august/september.
Vanligvis blir det holdt ett paragliderkurs pr år. Det blir kurset lørdager og søndager, og ettermiddager/kveld når det passer.
Ta kontakt for mer info og melde din interesse. Det blir satt i gang kurs når det er nok elever som vil være med.

Hele kurset koster kr. 9.900,- Du betaler første del av kurset på kr. 3.900 et par uker før
kursstart. Når alle har betalt dette beløpet så leier vi inn utstyr til å kurse med (paraglidere,
seler og hjelmer), og bestiller teorimateriell.
Hvis du ikke møter opp får du ikke disse pengene igjen siden det er brukt til
å leie utstyr. Resterende beløp på kr. 6.000 betales ved oppmøte første kursdag.

I løpet av et par timer vil du bli ”airborne”, men bare max 2-3 meter over bakken i
begynnelsen. Vi flyr i en liten bakke der vi øver på å starte paraglideren, fly rett frem og
lande i bunn av bakken. Så øver vi noen dager på dette nivået før vi går videre til gradvis
større høyder å fly fra. Kurset vil ta deg fram til parapro trinn 2, som gir deg lov til å fly alene
i høyden under rolige vindforhold, med gode start- og landingsforhold. Inkludert i pris når
hele kursavgift er betalt er leige av utstyr i kursperioden, forsikring og medlemsskap i Norsk
Aero Klubb for et år (gjelder ikke første helgen – som er prøvedag/helg), div. medlemsblader,
praktisk og teoretisk undervisning, teorimateriell (bøker).

Kurset varer ca. en måned avhengig av vær og vind. Når kurset er ferdig, eller i løpet av
kursperioden bør en kjøpe eget utstyr for å fortsette. Instruktør kan være behjelpelig med å
skaffe brukt utstyr som koster ca. 8-10.000 kroner minimum. Nytt utstyr (paraglider, sele og
hjelm koster ca. 30.000,- Kurset foregår stort sett i Etne. Vi har også fine flysteder i Ølen,
Vindafjord og Tysvær (Alvanuten i Aksdal og Hodnafjell). Det er også mulighet for å ta
motorutsjekk senere og fly over Haugesund og Karmøy eller hele Haugalandet om en vil…

Når paragliderkurset er ferdig utdannes vi videre ved å fly sammen med andre instruktører
eller piloter under snille forhold på flysteder hvor en har fått utsjekk av instruktør. Det er også
mulighet for å være med på oppfølgingskurs hvis en føler for det.

Kurset blir lagt opp til at det skal passe for skiftarbeidere, turnusarbeidere og offshore
arbeidere etc. Bare send inn oversikt hvordan man jobber på mail så gjør vi det beste ut av
det. Men da er det viktig at når en har fri fra jobb så må man prioritere flyving, og ikke golf,
shopping eller andre ting… Kort sagt: har man lyst og interesse så går det fint. Paragliderkurs
har blitt holdt hvert år siden år 2000 i Haugaland Hang- og Paragliderklubb.

Paragliding er spennende, krevende, morsomt og selvsagt potensielt farlig. Dette gjelder alle
sporter hvor det er elementer av høyde og fart. Om du lurer på om du kvalifiserer til å kunne
drive med paragliding, ber vi deg tenkte gjennom disse punktene:

• Er du i normal god fysisk form

• Kan bære en ca 15 kg ryggsekk i fjellet

• Har du normalt syn og hørsel

• Har du normal motorikk og styrke

• Orker du å gå litt i fjellet?

Et paragliderkurs vil kreve mye innsats av deg! Og som alt annet man må jobbe litt for, så er
det så utrolig gøy når man er i gang!

Hvis du er over 60 år, eller har andre spørsmål knyttet til dette, så ta gjerne kontakt med oss for samtale med instruktør.

Se video fra paragliderkurs våren 2006: Video1 og Video2

 

 

Hanggliderkurs

Sist hanggliderkurs i Haugaland Hang- og Paragliderkurs ble holdt i 2011. Det er litt mer
arbeid å holde hanggliderkurs. Og så er det mer arbeid med å holde utstyr i orden. Det er nok
litt latskap av instruktørene at det ikke er blitt holdt kurs på en stund. Men vi er klar for ny
frisk hvis det blir nok påmeldte.

Kurspris er satt til kr. 10.900. Forskjellen på hanggliding og paragliding er at hanggliderkurset
er delt i 2. Første del er safe pro trinn 1, deretter tar vi safe pro trinn 2. I paragliding går vi
direkte til parapro trinn 2. For å få fullført et hanggliderkurs kreves det at det blir kjøpt eget
utstyr når høydeturene begynner. Det forutsettes at det blir kjøpt nyere nybegynnerutstyr. Pris
på slik hangglider er ca. 30.000,- ny. I tillegg må det kjøpes sele og hjelm til sammen ca. 7-
10.000,- (nytt).

Et hanggliderkurs kan for eksempel begynne om høsten der vi gjør unna safe pro trinn 1 –
så kan kurset fortsette til senvinteren når været blir bedre og da gjør en unna trinn 2 og gjør
kurset ferdig. Det betyr at elevene må kjøpe eget utstyr i løpet av vinteren for å få tatt trinn 2
til senvinter/vår.

Når hanggliderkurset er ferdig utdannes vi videre ved å fly sammen med andre instruktører
eller piloter under snille forhold. Da kan en fly på flysteder hvor en har fått utsjekk fra
instruktør på. Det er også mulighet for å være med på oppfølgingskurs hvis en føler for det.

DET KAN VÆRE SMART Å TA PARAGLIDERKURS FØRST, for deretter å ta
hanggliderkurs med eget egnet utstyr. Da vil prisen også være vesentlig billigere.
Paragliderpiloter som har gått kurs i klubben vår og som vil konvertere til hanggliding og har
eget utstyr vil få nesten gratis kurs.

Nye kurs kan bli satt i gang så snart det er nok folk på venteliste.