Flysteder

INFORMASJON OG KLASSIFISERING.

Klubben er i den heldige situasjon at den har tilgang til en rekke flysteder i regionen.
Klubbens instruktører og fagsjef har gjennomgått klubbens mest brukte flysteder og på den bakgrunn beskrevet og klassifisert disse vedrørende sikkerhet. En har blant annet satt sertifikatkrav for de enkelte startstedene.
Klubben vil bestrebe at disse beskrivelsene og kravene blir formidlet til klubbens medlemmer og andre utøvere. Klubben vil videre følge opp eventuelle brudd på disse krav og i ytterste konsekvens rapportere disse inn til  seksjonen sentralt. Videre vil slike brudd tale i mot å en utøvers/elevs muligheter for utsjekk for PP3, etc.
Klubben gjør oppmerksom på at alle utøvere i tillegg er påbudt til å gjøre sine egne evalueringer av dagens flyforhold  med hensyn til vindstyrke- retning, etc. PP2- utøvere  skal uansett konsultere en instruktør om han / henne er i tvil vedrørende dagens forhold før start. Dette selv om startstedet er klarert for PP2- utøvere, med utsjekk på startstedet !
Dersom du innehar PP2 og ønsker å starte fra et annet startsted som ikke er beskrevet skal du ta kontakt med en av klubbens instruktører for å sjekke deg ut på dette startstedet før du flyr.