Vats

 

BLIKRABYGDA- BRENNESTEIG / ca 500m over landingV  (SV-NV)- PP3 / SP3 

Stedet ligger i Blikrabygda i Øvre Vats ca. 3-4 mil øst for Haugesund. Ta av fra E134 mellom Knapphus og Ølensvåg mot Blikrabygd, skiltet. Kjør så 2-3 km til det ligger et bedehus på høyre side av veien, og Svantesvoll gård ligger til venstre. Kjør et par hundre meter til så er avkjøring til landing på grusvei til høyre, landingen ligger helt nede ved vannet. Det er mange jorder å lande på, men ikke land i høyt gras. Vis hensyn til bøndene.
For å komme til start må en ikke ta av grusveien, men fortsette til neste avkjøring mot venstre, så venstre igjen gjennom et par gårdstun og følg skogsvei til toppen. Grunneiger er Torunn Blikra, kjør forsiktig, og vis hensyn, veldig kjekk grunneiger. Må ha 4wd med lavgir for å komme til topps. Skogsveien går først opp gjennom gressjorder som stiger oppover mot der skogen begynner, så  gjennom grind (det går også å lande pg her oppe hvis en skal  hente bil oppe) – skogsvei helt til start, bare 1 minutt å bære.
Starten er mot vest/nordvest, og ligger ca. 450 meter over landing, 500 meter over havet. Det er fint å starte, men det kan være meget termisk siden det er helt på toppen. Og så er det temmelig bratt utenfor starten med stup 20-30 meter. Her må du ha trykk i skjermen når du når kanten – du må ha minst trinn 3 for å fly her. Følg med på hovedvindretning at den ikke kommer fra sør-sørvest, da kan det være farlig. Forholdsvis greit å topplande litt bakpå. Det går også an å starte mot sørvest hvis du går 10 minutt sørover. Hvis du går enda 15 minutt så går det an å starte mot sør og sørøst på toppen du ser der. Men da lander du i en annen dal og det blir langt å hente bil.
Høydebegrensningen ligger på ca. 1100 moh, det går fint å stikke på distanse fra den høyden mot Sandeid-Vikedal-Ropeid-Suldal – eller mer vanlig er Ølen-Etne-Frette-Sauda for eksempel. Høydebegrensingen er mye høyere like forbi Ølen.
Blikrabygd har et greit hang fra start og mot venstre, og det kan være meget bra termikk plass langs hele fjellsida, og bakover platået.
 

AURDAL- ØVRE VATS / ca 500m over landing
V (SV-NV) – PP2 M UTSJEKK / SP3

Noen få km nord for Blikrastarten. Samme fjellet. Følg E- 134 ca 3 km fra Knapphus mot Ølensvåg. Ta  av til høyre ved drivhuset som ligger ved veien. Landingen ligger på ve side av gårdsveien etter ca 200m. Følg veien videre i ca 1 km til gård. Kjør gjennom tunet og inn på skogsvei / 4w. Den er  flat til  å begynne med. Hold til høyre når det begynner å stige. Veien er relativt bratt  mot slutten. Munder ut ved ei hytte i 450moh. Starten er en gressbakke i et lite søkk under og nord hytta. HG starten er opp på haugen ved siden av, men krever min SP3. Termikken kan være relativt frisk også her. PP2 ère bør på slike dager fly enten tidlig eller sent på dagen. Ved vind fra V-NV kan en fly til høyre rundt kanten for å fange vinden bedre. Ellers; les under Blikrastarten.

 

GJERDESDALEN – HOVDA- NEDRE VATS /ca 500m over landing
SØ- Ø (NV) – PP2 M UTSJEKK (PP3 NORD) / SP 2 M UTSJEKK

Her flyr en på østlig vind. Vær oppmerksom at en ikke må fly i sterk vind pga av det kan bli turbulent fra fjellet foran. Kjør fra Knapphus, forbi Nedre Vats retning Sandeid. Landing er stor og skråner litt ned mot vannet, og ligger til høyre for veien. For å komme til topps må en spør bonden om å få låne skogsveien. 4wd med lavgir oppover skogsveien. Skogsveien deler seg et par ganger, husk at du skal gjennom 2 grinder, etter grind nummer 2 skal det holdes venstre. Når veien er slutt ligger hg-starten til høyre, mens flyr du pg eller har krefter til å bære hg – så kan du gå 100 høydemeter videre til toppen. Kanonfin start med laaang løpebane og passelig helning. Det kan startes mot øst, sørøst, nordøst og nord mot Blikra. For å starte mot nord må du ha PP 3. PP 2 med utsjekk på stedet av instruktør for å starte mot øst. SP2 m utsjekk fra HG starten. Lengste turen herifra gikk til Kårstø. Obs Høydebegrensing 1100moh.

Her er det blitt flydd med hangglider på bølger og termikk helt ute i slutten av november. Høydeforskjell nedre start 400 meter, øvre start 500 meter.
 

KRAKKANUTEN I ØVRE VATS
SV- Ø, PP3 (Ø – PP2 M UTSJEKK)

Høydeforskjell ca. 350- 400 meter. SV-S-Ø vind. Kjør opp til hus øverst ved foten av fjellet. Gå gjennom hage og følg sti til topps, vis hensyn, vi har fått lov å parkere. Nokså bratt oppover. 25-30 min å gå. Det er 2 startmuligheter, en litt nedenfor toppen mot sør-sørvest, og toppen mot sørvest-sør- øst. Greit trassè dersom en legger i vei mot Ølensvåg. Litt mer tricky etterpå, men muligheter for å dra videre mot Etne, etc.

 

Nedre starten; PP3, gressbakke m enkelte steiner, ekstra viktig med kontroll/trykk i skjerm før du løper da detblir fort bratt.

Toppstartene;

SV- PP3, som nedre starten, men enda kortere til bratta

S/SØ – PP3, som SV starten

Ø/NØ- PP2/m utsjekk, legg ut og start i gropen lengst mot nord (øst). Mer tid til å få kontroll og trykk i skjerm her og ikke så bratt.

Landing kan være ved foten av fjellet, men her kan det bli turbulent. Bedre å lande lenger øst ned mot Blikravannet langs E- 134.  Fint å fly distanse mot Ølen.